Miejski plan adaptacji do zmian klimatu – konsultacje nt. rozwiązań dla dzielnicy Aniołki

Zarząd Naszej dzielnicy jest członkiem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zostaliśmy zaproszeni do bezpośredniego przekazania swoich uwag, spostrzeżeń i zauważonych potrzeb naszej dzielnicy w kwestii zmieniających się warunków środowiska. 
Podtopienia i susze są z roku na rok coraz bardziej dotkliwe w naszej dzielnicy.
Nadal mamy problem z paleniem śmieciami.
Rozbudowa dzielnicy także ma wpływ na możliwości retencyjne kurczących się terenów zielonych.
Tradycyjnie zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich sugestii i pomysłów. Zgłoszone tematy mogą dotyczyć diagnozy obecnej sytuacji, przede wszystkim wskazania tych obszarów dzielnicy, które są szczególnie zagrożone w kontekście niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Zbieramy także propozycje planu działań i rozwiązań, które mają przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Zgłoszone kwestie powinny dotyczyć następujących zagadnień:
a) opady a powódź,
b) jakość powietrza,
c) susze.
  .
Link do formularza konsultacji:
 .
 .

 Wykorzystajmy tę szansę i przygotujmy wspólnie informacje zwrotne do 31 maja 2020. Jeśli uda nam się je wpleść w plan, jest większa szansa na realizację w przyszłości:)

 
 .

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.