Wyłożenie planu rejon ul. Dantyszka Dębowej – dyskusja publiczna i konsultacje

W dniach od 02 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

nastąpi wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku.

  • W dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24
  • W dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 Rada Dzielnicy zaprasza na konsultacje z mieszkańcami na temat planu w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Poniatowskiego 13
  • Uwagi do planu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.
  • W dniu 9 stycznia 2020 r. Rada Dzielnicy wystosowała, jako wyraz wsparcia mieszkańców,  apel dotyczący prac nad projektem planu.

Uchwała-Apel RDA z 09012020 1-2 Uchwała-Apel RDA z 09012020 2-2

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.