Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że mieszkańcy mogą składać do dnia 15 stycznia 2020 r. wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
  • Aniołki rejon Opery Bałtyckiej

w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska

na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl.

.

Źródło informacji i mapy: www.brg.gda.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.