Spotkanie Przewodniczących Zarządów Dzielnic z Zastępcą Prezydent Gdańska ds. Inwestycji

Tematem przewodnim ostatniego w tym roku walnego zebrania przewodniczących gdańskich dzielnic były inwestycje. W środę, 4 grudnia, radni rozmawiali na ten temat z Zastępcą Prezydent Gdańska ds. Inwestycji, a także szefami Wydziału Programów Rozwojowych w gdańskim magistracie i przedstawicielami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Przewodnicząca Zarządu naszej Dzielnicy zadała pytanie o możliwość realizacji inwestycji ze środków miejskich na terenach nie należących do gminy (np. tereny spółdzielni), jeśli miałyby one służyć ogółowi mieszkańców. Otrzymano odpowiedź, że na chwilę obecną prowadzony jest taki program pilotażowo w ramach budżetu obywatelskiego. Jeśli zda egzamin, jest szansa na spójne prowadzenie inwestycji służących mieszkańcom przez tereny gminne, jak i nie należące do gminy.
Druga poruszana kwestia dotyczyła partycypacji Rad Dzielnic (a co za tym idzie – mieszkańców) w ustalaniu priorytetów infrastrukturalnych dla dzielnicy. Zwrócono uwagę, że im więcej informacji nt. planowanych inwestycji dociera do Rad, tym lepiej można zaprojektować wydatkowanie budżetów w latach następnych. Ponadto Zarząd Dzielnicy stoi na stanowisku, że możliwość prowadzenia konsultacji i warsztatów z mieszkańcami na wczesnych etapach działań inwestycyjnych wpływa korzystnie na zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne i buduje poczucie realnego wpływu na zmiany w otoczeniu.
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.