VI sesja Rady Dzielnicy 17 października 2019

Gdańsk, dnia 09 października 2019

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 17 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady VI sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z IV i V sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
  5. Omówienie wykonania i zamknięcia budżetu Rady Dzielnicy 2019.
  6. Omówienie realizacji obchodów „Imienin dzielnicy”.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

                                                                                                          Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.