V sesja Rady Dzielnicy 12 września 2019

Gdańsk, dnia 04 września 2019

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady V sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
 5. Prezentacja założeń inicjatywy „Weź to podnieś” i przedstawienie Radzie propozycji udziału w akcji.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie propozycji zwolnienia pojazdów jednośladowych (skutery, motocykle) z obowiązku korzystania z miejsc wyznaczonych w ramach stref płatnego parkowania.
 7. Omówienie wykonania budżetu.
 8. Przedstawienie propozycji wykonania projektu i usytuowania tablic informacyjnych upamiętniających osoby związane z dzielnicą Aniołki tj. historii patrona ulicy Antoniego Giełguda oraz Ignacego Giełguda, ks. Dutkiewicza, prof. Joanny Penson.
 9. Dyskusja i zebranie propozycji na temat zakresu prac na placu zabaw w Parku Zielonym.
 10. Omówienie stanu przygotowań do obchodów imienin dzielnicy.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

                                                                                                          Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.