XX sesja Rady Dzielnicy Aniołki

W dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 18:00 odbędą się obrady XX sesji Rady Dzielnicy Aniołki, w siedzibie (Klub Sąsiedzki ASM) przy ul. Poniatowskiego 13 z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Gajewskiego;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/38/2017 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych;
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki – rejon ulicy Smoluchowskiego 7 w Gdańsku;
4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska;
5. Wolne wnioski;
6. Zakończenie obrad.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1700162433369672&id=917807604938496

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.