O mobilności z mieszkańcami – zapraszenie na warsztaty

Gdańsk opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Główna idea tego projektu to równy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta do określonego obszaru niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy posiadanego środka transportu oraz zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości zrównoważonego systemu transportu miejskiego. Oficjalnym partnerem projektu w ramach którego powstaje SUMP jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Już 5 stycznia o 17.00 w siedzibie ZDiZ w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego 9A (sala konferencyjna na parterze) podczas otwartego dla mieszkańców spotkania będzie można porozmawiać o polityce parkingowej Gdańska. W warsztatach, oprócz mieszkańców miasta, wezmą też udział przedstawiciele Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele ZDiZ w Gdańsku.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać między innymi o zarządzaniu mobilnością w mieście, racjonalności wykorzystywania istniejących zasobów parkingowych czy wzrastającej liczbie samochodów.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach: do 4.01.2017 do godz. 24.00. Adres poczty elektronicznej: Karolina.Orcholska@zdiz.gda.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.