Zmiana organizacji ruchu od 28 czerwca 2024 r. na ul. M. Skłodowskiej-Curie

Zmiana organizacji ruchu od 28 czerwca 2024 r. na ul. M. Skłodowskiej-Curie

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w porozumieniu z Referatem ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku planuje wdrożyć tymczasową organizację ruchu drogowego umożliwiającą przejazd ul. Marii Skłodowskiej – Curie w dwóch kierunkach. Oznacza to, że w ramach nowej tymczasowej organizacji ruchu drogowego kierowcy będą mieli możliwość poruszania się wskazaną ulicą również w relacji od ul. Hoene-Wrońskiego do Traktu Konnego.
Jednocześnie dwukierunkowy ruch pojazdów ciężarowych zostanie zachowany na odcinku od Traktu Konnego do zjazdu na teren budowy. Organizacja ruchu drogowego na ulicach sąsiadujących, tj. Smoluchowskiego, Dębinki, Hoene-Wrońskiego, Trakt Konny pozostaje bez zmian.
Ze swojej strony zadaliśmy pytanie o planowany termin zakończenia tej zmiany oraz jak, w związku ze wzmożonym ruchem, zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na wysokości kościoła.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.