XXXVII sesja Rady Dzielnicy Aniołki 29.02.2024 r.

XXXVII sesja Rady Dzielnicy Aniołki 29.02.2024 r.

Gdańsk, dnia 17 lutego 2024r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z w o ł u j ę

w dniu 29 lutego 2024r. (czwartek) o godzinie 18:30 obrady XXXVII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 w Gdańsku 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
 6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Płowce.
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

Uchwała w sprawie dodatkowych środków na rok 2024

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy za rok 2023

Uchwała w sprawie ul. Płowce

Sprawozdanie Zarządu 2023

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.