Ankieta budżetowa dla mieszkańców – aktywna do 10 grudnia 2023 r.

Ankieta budżetowa dla mieszkańców – aktywna do 10 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże rozdysponować Radzie Dzielnicy środki  przyznane na 2024 rok (72 648 zł środki bieżące oraz 4 832 zł rezerwa z lat ubiegłych).

https://forms.gle/cZ5PT8wnvVfNFHcS9

Na podstawie rozpoznanych potrzeb i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i instytucje, przygotowaliśmy zestawienie proponowanych działań do realizacji na kolejny rok. Ponieważ suma orientacyjnych kosztów przekracza możliwości dzielnicy, prosimy o wskazanie tych aktywności, które Państwa zdaniem są nam najbardziej potrzebne. Działania inwestycyjne, na które nie starczy nam środków, postaramy się uwzględnić przy kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 10 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):
a) przy użyciu niniejszego formularza elektronicznego,
b) mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
c) podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 5 grudnia 2023 r. w godzinach 17:00-18:00,
d) korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety – Wasze głosy pomogą nam opracować budżet Dzielnicy Aniołki na rok 2024.

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.