XXXIV sesja Rady Dzielnicy Aniołki 31.10.2023 r.

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Aniołki 31.10.2023 r.

Gdańsk, dnia 23 października 2023r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z w o ł u j ę

w dniu 31 października 2023 roku (wtorek) o godzinie 18:30 obrady XXXIV sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 w Gdańsku 80-208. Przewidywany porządek obrad :

  1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2024 z mieszkańcami.
    6. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  8. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

Uchwała konsultacje budżetowe 2024 projekt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.