XXXII Sesja Rady dzielnicy Aniołki 25 kwietnia 2023 r.

Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2023r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z w o ł u j ę

w dniu 25 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godzinie 18:00 obrady XXXII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze Microsoft Teams. Przewidywany porządek obrad :

 

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2024.
  6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego         sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Aniołki.
 6. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 7. Wolne wnioski.
 8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Zygmunt

 

Uchwała w sprawie opinii BO na 2024 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy za rok 2022 Sprawozdanie Zarządu 2022-1

Uchwała w sprawie opinii BO na 2024

Sprawozdanie Zarządu 2022-1

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji proszone są o kontakt pod adresem zd.anioki@gmail.com celem otrzymania linku do spotkania.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.