Plany zarządzania w obszarze parkowania i komunikacji w dzielnicy Aniołki – spotkanie aktualizujące

Plany zarządzania w obszarze parkowania i komunikacji w dzielnicy Aniołki – spotkanie aktualizujące

Radni Dzielnicy Aniołki zostali zaproszeni na spotkanie z Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Anna Golędzinowska – Radna Miasta Gdańska oraz przedstawicielami Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w sprawie postępów zmierzających do usprawnienia dojazdu komunikacją publiczną, przemieszczania się rowerami oraz hulajnogami, a także dojazdu samochodami na teren Aniołków. Ze strony Aniołków na spotkaniu obecna była Przewodnicząca Zarządu Monika Mazurowska.
? Duże tematy to przede wszystkim dalsza praca nad stworzeniem spójnego systemu parkowania dla pacjentów. Uwaga zostanie skierowana na jak najlepsze wykorzystanie uwalniających się oraz istniejących powierzchni, które mogłyby przejąć funkcje parkingowe. Dzięki temu możliwe będzie uwolnienie chodników od samochodów.
? Kontynuowane będą rozwiązania na rzecz zwiększenia rotacji samochodów w dzielnicy, poprzez poszerzanie SPP. Proszą o to także mieszkańcy poszczególnych ulic.
? W celu uporządkowania ruchu hulajnogowego i rowerowego, wytyczone zostaną kolejne miejsca do parkowania, a operatorzy pojazdów będą zobligowani do dostosowania swoich systemów do nowych wymogów.
? Padły propozycje włączenia UCK do systemu Mevo oraz umieszczenia mapek sytuacyjnych Szpitala na pobliskich przystankach komunikacji miejskiej.
? Bardzo dobrą informacją są nie tylko postępy prac nad nową, pozbawioną barier architektonicznych kładką łączącą przystanek SKM Gdańsk Stocznia z Aniołkami, ale także możliwość „doklejenia” kładki pieszo-rowerowej do białego wiaduktu przy Rondzie Ofiar Katynia. Ponadto, prócz wind na przystanku SKM, schody prowadzące na przystanek zostaną wyposażone w najazdy dla wózków.
? Natomiast więcej cierpliwości wymaga wzmocnienie dojazdu na Aniołki od strony Ul. Sobieskiego i Nowej Medyków. Podkreśliliśmy, że potrzeba rozłożenia ciężaru dojazdu również na stronę południową jest niezbędna ze względu na silną koncentrację usług w jednym miejscu. Remedium może być nowy węzeł komunikacyjny przy planowanej trasie tramwajowej GWP i wprowadzenie krótkich połączeń tramwaj-Smoluchowskiego.
⚪️ Jak widać, jeszcze dużo pracy przed Miastem i podmiotami leczniczymi oraz GUMed, ale małe zmiany już się dzieją. Przybywa ławek na przystankach i chodnikach prowadzących do Szpitala. Zadowala częstotliwość kursowania 115.
? Jak zawsze zbieramy dalsze propozycje naszych mieszkańców na lepsze rozwiązania komunikacyjno-parkingowe w naszej Dzielnicy, które chętnie przekażemy podczas kolejnego spotkania.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.