Konsultacje społeczne Metropolitalnego Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP)

Konsultacje społeczne Metropolitalnego Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP)

W imieniu Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zapraszamy mieszkańców na spotkanie w ramach II etapu konsultacji społecznych Metropolitalnego Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP).
W trakcie spotkań konsultacyjnych będziemy rozmawiać o największych wyzwaniach związanych z mobilnością i transportem w Metropolii, uwzględniając wszystkich uczestników ruchu. Konsultacje pozwolą sprecyzować potrzeby transportowe obszaru oraz określić działania, które zostaną uznane za priorytetowe do realizacji.
Na podstawie diagnozy stanu obecnego, wcześniejszych konsultacji społecznych i warsztatów eksperckich przygotowany został zestaw działań, których celem jest, m.in. zacieśnianie współpracy samorządów, dalszy rozwój węzłów integracyjnych wraz z organizacją linii dowozowych, budową ciągów pieszych i rowerowych prowadzących do węzłów, ale też lokalizacja zabudowy w dobrym dostępie do przystanków i stacji. Celem II etapu konsultacji społecznych jest weryfikacja i uzupełnienie proponowanych działań.
Spotkanie dla obszaru Trójmiasta odbędzie się w czwartek 16 marca o godz. 17 w formule online.
Link do spotkania dla obszaru Trójmiasta: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html…

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.