XXXI Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 16 lutego 2023 r.

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 16 lutego 2023 r.

Gdańsk, dnia 06 lutego 2023r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały
NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 16 lutego 2023 roku (czwartek) o godzinie 18:30 obrady XXXI sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVI/50/2021 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
7. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.