Podsumowanie ankiety budżetowej 2023

Podsumowanie ankiety budżetowej 2023

?W niedzielę zakończyliśmy tegoroczne konsultacje budżetowe na rok 2023. Pięknie dziękujemy mieszkańcom, którzy wzięli udział w ankiecie. Państwa głosy będą wskazówką podczas podejmowania uchwały budżetowej.
‼️ Część z respondentów udzieliła także dodatkowych odpowiedzi, wskazując na swoje duże zaangażowanie w sprawy dzielnicy. Postaramy się nadać bieg poruszonym kwestiom z nadzieją, że uda się sprawnie zrealizować zgłoszone punkty:
uporządkowanie terenu i nasadzenia na skwerze na tyłach Opery Bałtyckiej oraz terenów blisko SKM Gdańsk Politechnika – poprosiliśmy GZDiZ o ustaleniu własności terenu oraz zaproponowanie możliwych do wykonania nasadzeń;
dosianie kwiatów łąkowych w parkach. Samo “niekoszenie” trawy to za mało – postaramy się uwzględnić w budżecie środki na utrzymanie łąk kwietnych w należytym stanie;
systematyczne dbanie o nowe nasadzenia (podlewanie, pielenie) oraz częstsze wykaszanie trawy w miejscach rekreacji – postaramy się uwzględnić w budżecie środki na utrzymanie klombów kwietnych oraz miejsc rekreacji w należytym stanie;
naprawa ścieżek w Parku Steffensów – jest to jeden z priorytetów uwzględniony w koncepcji rewitalizacji Parku; wrócimy do tematu, gdy tylko zostanie zakończona procedura wpisu Parku do rejestru zabytków;
zabezpieczanie pustostanów w Parku Steffensów – 15 listopada zostało wysłane pismo do WBiZK z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Parku (pismo dostępne na stronie gdansk-aniolki.pl); sprawa została przekierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
wykorzystanie spadków terenu i zrobienie zjeżdżalni dla dzieci – rozpoznamy możliwości umiejscowienia takiej zjeżdżalni (konieczne uzyskanie wytycznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dokonanie odlesienia terenu);
budowa domków z wikliny w lasku za wybiegiem dla psów; jest to miejsce, gdzie dzieci same zaczęły budować szałasy, lecz teren jest bardzo zaśmiecony i przydałoby się pomóc zaaranżować tę część lasu – przyszłoroczne wiosenne porządki skierujemy na ten teren, a budowanie wiklinowych domków postaramy się uwzględnić podczas jednej z imprez na świeżym powietrzu;
podjęcie starań w celu utworzenia na całej ulicy Focha i Poniatowskiego strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-40; strefa zamieszkania to obszar, w którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, czyli: pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami; prędkość jest ograniczona do 20 km/h; parkowanie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych – zaproponowana zmiana miałaby istotny wpływ na mieszkańców górnego tarasu, więc przed jej wprowadzeniem konieczne jest rozpoznanie technicznej możliwości jej wprowadzenia oraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami;
organizowanie „spotkań z historią”, wspólne spacery, zabawy rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku – cieszymy się, że nasze działania animacyjne spotykają się z ciepłym odbiorem i jest potrzeba na więcej; cichutko zdradzimy, że grudzień to gorący czas starań o utworzenie Klubu Sąsiedzkiego na Aniołkach – trzymajmy kciuki, żeby się udało ?

 

Grafika: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by rawpixel.com / Freepik</a>

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.