XXIX sesja Rady Dzielnicy 15 grudnia 2022 r.

XXIX sesja Rady Dzielnicy 15 grudnia 2022 r.

Gdańsk, dnia 06 grudnia 2022r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 15 grudnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 18:15 obrady XXIX sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

  1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/65/2022 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  6. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  9. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.