Rada Dzielnicy Aniołki ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2023

Rada Dzielnicy Aniołki ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2023

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.

Etap I

W dniach 7-20 listopada 2022 r. będą zbierane propozycje od mieszkańców i instytucji na działania infrastrukturalne i społeczne w 2023 roku (decyduje data wpływu uwagi/wniosku) przy użyciu formularza PROPOZYCJA SFINANSOWANIA PROJEKTU INICJATYWY W ROKU 2023 Z BUDŻETU DZIELNICY ANIOŁKI, udostępnionego na stronie gdansk-aniolki.pl:

  1. mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
  2. podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 8 listopada 2022 r. w godzinach 17:00-18:00,
  3. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy ul. Kopernika 8/4.

Formularz PROPOZYCJI SFINANSOWANIA PROJEKTU INICJATYWY W ROKU 2023 Z BUDŻETU DZIELNICY ANIOŁKI

Etap II
Na podstawie rozpoznanych potrzeb zostaną przygotowane wstępne założenia o kierunkach rozdysponowania środków, w podziale na:

Lp. Przeznaczenie środków Orientacyjna kwota
1 Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobne inwestycje 31 280 zł
2 Edukacja, kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców oraz ochrona środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 40 000 zł
3 Działania w zakresie ochrony środowiska 2 000 zł
4 Koszty administracyjne oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady, w tym koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy (hosting, domena) 800 zł

 

Etap III

Mieszkańców zapraszamy do ustosunkowania się do wstępnych założeń o kierunkach rozdysponowania środków w dniach 28 listopada – 11 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):

  1. przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie gdansk-aniolki.pl,
  2. mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
  3. podczas dyżuru konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 6 grudnia 2022 r. w godzinach 17:00-18:00,
  4. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy ul. Kopernika 8/4.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.