Paczkomaty na Aniołkach

Paczkomaty na Aniołkach

W nawiązaniu do zebranych od mieszkańców i przekazanych do Wydziału Gospodarki Komunalnej uwag w kwestii paczkomatów, prezentujemy otrzymaną zwrotnie tabelkę z analizą rozwiązań Operatora wraz z adnotacją, że Operator zobowiązał się na bieżąco informować o postępie prac nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
Obszar Gdańska Ulica Zgłaszany problem Rozwiązanie APM
ANIOŁKI Curie – Skłodowskiej 4 Bardzo nieciekawie usytuowany – zasłania cały front starej, ładnej kamienicy Sprawdzenie możliwości ustawienia PM w inny sposób GDA160M
Curie – Skłodowskiej 3 Problem z paczkomatem ze względu na fakt, że furgonetki przywożące paczki wjeżdżają na chodnik , utrudniając przejście pieszym oraz niszcząc chodnik Kontakt z Oddziałem z prośbą o poinformowanie Kuriera, aby parkował w wyznaczonym miejscu GDA13A

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.