XXVII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 20.06.2022

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2022r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 18:15 obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie inicjatywy nadania nazwy parkowi na terenie Dzielnicy Aniołki.
 6. Omówienie stanu przygotowań do zbliżających się wydarzeń dla mieszkańców tj. Święta Wielkiej Alei.
 7. Dyskusja nad propozycją zmian w harmonogramie dyżurów.
 8. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.