Podsumowanie konsultacji nt. projektu zmian Strategia Rozwoju Miasta

Podsumowanie konsultacji nt. projektu zmian Strategia Rozwoju Miasta

W tym tygodniu zostały udostępnione wyniki konsultacji społecznych nt. projektu zmian dokumentu pn.GDAŃSK 2030 PLUS Strategia Rozwoju Miasta.

Odnotowaliśmy z zadowoleniem, że część z naszych wniosków złożonych podczas dedykowanych spotkań oraz pisemnie została uwzględniona, m.in.:

a) Wprowadzono korektę w tekście Strategii oraz Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, która odnosi się do kwestii zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

b) W tekście Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, w celu zainspirowania działań społeczności lokalnych, grup mieszkańców
czy stowarzyszeń wprowadzono zapis o wzmacnianiu bioróżnorodności w każdej dzielnicy, w tym także poprzez możliwości realizacji zieleni permakulturowej osiedlowej, czy przydomowej.

c) W opisie celu Dostępne Miasto dodano kwestię zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie kierunki i wskaźniki odnoszące się do tego celu uwzględniają potrzeby tej grupy.

d) Ograniczanie wszelkich zanieczyszczeń uwzględnione jest w celu Zielone Miasto. By podkreślić znaczenie kwestii wskazanych w uwadze, w kierunku działań 1.4 dodano ograniczanie hałasu.

Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: raport-z-konsultacji-projektu-zmian-strategii

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.