Działania Rady Dzielnicy Aniołki oraz zaangażowanych mieszkańców, podjęte w sprawie „rozwiązania problemu dzików”

Coraz częściej pojawiające się stada dzików w naszej dzielnicy, stwarzają zagrożenie dla osób przemieszczających się po Aniołkach i powodują zniszczenia terenów zielonych, zarówno prywatnych jak i miejskich.

Na wniosek mieszkańców, Rada Dzielnicy Aniołki, od września ubiegłego roku podjęła następujące działania:

– powiadomienie o problemie z prośbą o rozwiązanie: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,

– zaproszenie do podjęcia wspólnych działań Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie akcji edukacyjnej i używania dostępnych sposobów i środków odstraszających dziki.,

– przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wraz z akcją edukacyjną promującą prawidłowe zachowania wobec dzików tj. niekarmienie dzików, zamykanie śmietników, prowadzenie psów na smyczy (pod kontrolą), wycofywanie się i niezaczepianie dzików podczas spotkania,

– zbieranie dokumentacji fotograficznej zniszczeń poczynionych przez dziki,

– zorganizowanie spotkania konsultacyjnego mieszkańców z przedstawicielem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który kompleksowo przedstawił mechanizmy wzrostu populacji dzików w miastach, obecne możliwości prawne i praktykę dotyczącą zarządzaniem populacją dzików.

W przygotowaniu jest spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który przedstawi nam możliwości i sposoby innych długofalowych  rozwiązań (sterylizacja, antykoncepcja). Spotkanie odbędzie się 8 lutego o godzinie 18:30 w formule on-line. Link do spotkania TUTAJ

Ze względu na  zagrożenie wirusem ASF nie ma obecnie możliwości wywozu dzików w inne miejsce. Stosuje się:

– środki odstraszające,

– tworzenie żerowisk, mających na celu przekierowanie stada w inne miejsce,

– przepędzanie dzików podczas interwencji służb miejskich.

Najszybszym i ostatecznym praktykowanym rozwiązaniem jest odstrzał na miejscu bez przewożenia żywych zwierząt.

Stąd na Wroniej Górze pojawiała się klatka służąca do schwytania i odstrzelenia w niej dzika.

W oczekiwaniu na decyzję administracyjną, zezwalającą odstrzał, klatka oczekuje na uruchomienie, to jest na możliwość odstrzeliwania w niej schwytanych dzików.

Podjęte działania spowodowały większe zaangażowanie mieszkańców w „problem dzików” – powstały grupy inicjatywne. Jedne akceptują odstrzał dzików, inne są przeciwnikami zastosowania tej metody.

Grupa 33 mieszkańców dzielnicy skierowała do Prezydent Miasta Gdańska petycję z prośbą o inną formę rozwiązania kwestii dzików. Jest przeciwna ODSTRZAŁOWI. Grupa ta przygotowała także ulotkę informacyjną nt. podejmowanych działań i zaprasza do kontaktu. Pismo załączamy do Państwa wiadomości.

Natomiast kilkuosobowa grupa radnych, popierająca radykalne rozwiązanie problemu (czyli odłów w klatce i ODSTRZAŁ), przyjmuje obecnie sygnały od mieszkańców na temat ich poczucia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Pismo załączamy do Państwa wiadomości. Zebrane podpisy będą argumentem za rozpoczęciem odstrzału dzików na terenie dzielnicy Aniołki.

Jednocześnie informujemy, że priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego z uwagą będziemy wsłuchiwać się w Państwa głosy. Prosimy każdy sygnał i opinię w tej sprawie przesyłać na adres zd.aniolki@gmail.com

Żeby powiększyć pliki, należy kliknąć na nie prawym klawiszem myszki.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.