Pomysły zgłoszone w ramach konsultacji WFOŚiGW do realizacji na Aniołkach

Na podstawie sugestii przekazanych przez mieszkańców oraz własnych obserwacji, w ramach konsultacji prowadzonych do końca 2021 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ubiegłym tygodniu przekazaliśmy następujące propozycje, mające na celu poprawę dobrostanu mieszkańców poprzez dbanie o zieleń i klimat w naszej dzielnicy:

 

  • opracowanie mapy możliwych niecek retencyjnych i ogrodów deszczowych w dzielnicy, a następnie realizacja projektów w celu wykorzystania każdej możliwej powierzchni na zatrzymanie wody w glebie, a nie odprowadzanie do instalacji burzowej; dodatkowy efekt – zwiększenie estetycznych terenów zielonych, polepszenie mikroklimatu, oczyszczanie powietrza;
  • opracowanie  i dofinansowanie realizacji systemu odzysku i oczyszczania wód opadowych z Wielkiej Alei wzdłuż Al.Zwycięstwa i wykorzystanie do nawadniania lip; dodatkowy efekt – polepszenie warunków bytowych zabytkowych drzew, zapobieżenie zalaniom i podtopieniom;
  • sfinansowanie pomocy dydaktycznych do szkół SP15, SP58, demonstrujących pozyskiwanie energii odnawialnej, przykładowy zestaw: https://www.jangar.pl/czysta-energia-i-oze/2257-zestaw-modeli-energie-odnawialne-42.html; dodatkowy efekt – uwrażliwienie dzieci na kwestie nieodnawialnych/odnawialnych źródeł energii, nauka makroekonomii i mikroekonomii energetycznej, tj. wymogów światowych dotyczących źródeł energii oraz budżetu domowego;
  • sfinansowanie czujnika jakości powietrza do SP 15 i SP 58 (może nawet mobilnego) – w połączeniu z punktem 3 zwrócenie uwagi na skutki wykorzystania do ogrzewania paliwa niskiej jakości bądź pieców niskiej jakości, wpływ na zdrowie społeczności lokalnej (w wielu domach na terenie dzielnicy palone jest paliwem niedozwolonym lub niskiej jakości);
  • instalacja ścieżek edukacyjnych w lasach i parkach na terenie dzielnicy (plus aplikacja na telefon), ze szczególnym uwzględnieniem warstwy przyrodniczej, w tym ścieżka edukacyjna uwzględniająca pomniki przyrody oraz wyjątkowe okazy dendrologiczne w Parku Steffensów (Park przechodzi procedurę wpisu do rejestru zabytków); dodatkowy efekt – uatrakcyjnienie terenów parków i lasów i zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu;
  • działka 16/1 obręb 066, MPZP 0815 (teren OSTAB, zadrzewienie i zakrzewienie do maksymalnego zachowania) – ustanowienie zielonych terenów chronionych na terenie dzielnicy z mocnym naciskiem na aspekt edukacyjny – zaprojektowanie obszaru, który nie będzie mógł ulec zniszczeniu przez potencjalne przyszłe inwestycje (np. w postaci nieużytku ekologicznego); na granicy obszaru zaprowadzenie infrastruktury towarzyszącej – postawienie tablic informacyjnych, przygotowanie przewodnika (informacja o faunie i florze, wpływie na dobrodziejstwo mieszkańców); obszar bogaty w roślinność krzewiastą z domieszką drzew, stanowi schronienie dla licznych gatunków fauny, niezbędne zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ubogacenie informacją o potencjale ekologicznym tego miejsca,
  • projekt obsadzania wiat śmietnikowych wspólnot roślinami pnącymi o walorach oczyszczających powietrze i estetycznych,
  • wieloletni projekt pielęgnacji drzew (zapobieganie chorobom i leczenie chorób) oraz wymiany w przestrzeni dzielnicy drzew chorych na nowe, zdrowe egzemplarze (zapobieganie łysieniu dzielnicy;
  • wprowadzenie projektu nasadzeń krzewów oczyszczających powietrze w pasach drogowych, co dodatkowo zapobiega rozpryskiwaniu się soli na pobliskie drzewa, absorbuje spaliny i hałas).

 

Teraz trzymamy kciuki, aby zgłoszone propozycje zostały wybrane do realizacji.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.