Umowa na realizację II etapu Wroniej Górki podpisana

DRMG podpisała umowę na realizację zadania związanego z II etapem zagospodarowania terenu leśnego “Wronia Górka”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

1)roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

2)podbudowy pod drogi technologiczne,

3)podbudowy pod nawierzchnie ścieżek,

4)wykonanie nawierzchni,

5)wykonanie elementów ulic,

6)wykonanie ścieżek z kostki kamiennej,

7)elementy małej architektury m. in.: stojaki rowerowe, ławki,stoły,kosze na śmieci,altany drewniane, tablice informacyjne,

8)humusowanie z obsianiem mieszanką traw typu łąka kwietna

Termin realizacji: maj 2022 r.

Źródło zdjęcia: DRMG.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.