XX Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 21.10.2021 r.

Gdańsk, dnia 12 października 2021r.

 

 

Radni Dzielnicy Aniołki

 

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 21 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 19:30 obrady XX sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady ul. Kopernika 8/4 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu Radnego Kamila Grzymały-Lubańskiego.
 6. Głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu Radnej Aleksandry Rody.
 7. Omówienie realizacji budżetu 2021 oraz przygotowanie do konsultacji budżetowych Dzielnicy na rok 2022.
 8. Omówienie wyniku spotkania Przewodniczącej Zarządu i Przewodniczącego Rady z Zastępcą Prezydenta ds. inwestycji Alanem Aleksandrowiczem w sprawie inwestycji miejskich na terenie dzielnicy.
 9. Omówienie kwestii szkód wyrządzanych na dzielnicy przez dziki. Podsumowanie prac Radnych, zebranie wniosków.
 10. Omówienie Imienin Dzielnicy
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu od ostatniej sesji.
 12. Wolne wnioski.
 13. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 14. Zakończenie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.