Informacje nt. rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej od 2022 r.

? Na ostatnim posiedzeniu Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska dowiedzieliśmy się o planach na kolejne lata:
✅ Prace projektowe – przełom roku 2021 i 2022
✅Pierwsze nasadzenia drzew w miejscach niewymagających przebudowy
✅Prace związane z uregulowaniem układu komunikacyjnego Al. Zwycięstwa i niezbędna przebudowa sieci
✅Prace w obrębie przystanków tramwajowych
✅Wykonanie systemu nawadniania zieleni
✅Kontynuacja nasadzeń drzew (docelowo ok 650 szt.) oraz krzewów i zieleni okrywowej
✅Kontynuowane będą także prace pielęgnacyjno-utrzymaniowe
?Fot. prezentacja GZDiZ wyłącznie poglądowa. Ostateczny kształt prac będzie dopiero ustalany. Będziemy informowali o kolejnych ustaleniach i postępach ?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.