Rozwiązania logistyczne dla Aniołków – ochrona w trakcie realizacji inwestycji budowlanych

XVIII Sesja Rady Dzielnicy dotyczyła kluczowych tematów dla rozwoju Aniołków. Jak co roku, uchwaliliśmy rekomendacje dotyczące największych potrzeb infrastrukturalnych naszej dzielnicy. Złożymy do ujęcia w budżecie Miasta i Bazie Priorytetów Inwestycyjnych wnioski o modernizację ulic i chodników, rewitalizację terenów zielonych, remont szkoły, ale także wniesiemy o rozwiązanie kwestii parkingowej w okolicy UCK/GUMed. Nasze rekomendacje dotyczą także bezpieczeństwa pieszych i nowych połączeń rowerowych prowadzących przez naszą dzielnicę. Niektóre kwestie są poruszane po raz kolejny, ale liczymy, że dzięki systematycznemu komunikowaniu Miastu potrzeb mieszkańców, nadejdzie kolej na ich realizację.

Drugi ważny temat, który wzbudził wiele emocji, to inicjacja prac nad systemowym zabezpieczeniem Aniołków przed dewastacją w trakcie realizacji planowanych inwestycji budowlanych. Poszukujemy rozwiązań i zapraszamy do dzielenia się pomysłami. Zakładamy, że wypracowane metody będzie można adaptować do potrzeb całego Gdańska w postaci przepisów, zasad i rekomendacji ogólnomiejskich.

Podstawowe pytania dotyczą możliwości nie symbolicznego, ale realnego włączenia inwestorów w zabezpieczenie/odtworzenie/remont dróg, chodników i budynków, które doznały uszkodzeń. Obecne rozwiązania legislacyjne nie zapewniają utrzymania dobrostanu dzielnicy, a przecież każda nowa inwestycja powinna przekładać się na kompleksowy (a nie miejscowy) remont zniszczonych nawierzchni. Druga kwestia to zabezpieczenie mieszkańców przed szkodami w ich domach, mieszkaniach powstałych na skutek przejazdu ciężkiego sprzętu.

Pojawia się też pytanie o działania bardziej operacyjne, dotyczące zasad udzielania pozwoleń na przejazd ciężkiego sprzętu, metody przeprowadzania skutecznych, efektywnych kontroli, zapewnienia nieuchronności ponoszenia dotkliwych kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Każdy pomysł chętnie weźmiemy pod uwagę – wspólnie zadbajmy o nasze Aniołki!

> Zapraszamy na dyżur dedykowany temu tematowi w dniu 25 maja 2021 r. na godzinę 17:00 ul. Kopernika 8/4 (siedziba Rady)

> Zachęcamy do wysłania wiadomości na adres: zd.aniolki@gmail.com

 

Źródło zdjęcia: <a href=’https://pl.freepik.com/wektory/ludzie’>Ludzie plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.