Opracowanie projektu przebudowy kładki przy SKM Gdańsk Stocznia

Podpisano umowę na opracowanie  dokumentacji projektowej dla przebudowy kładki dla pieszych przy SKM Gdańsk Stocznia.

Kładka dla pieszych na stacji SKM Gdańsk Stocznia wymaga przebudowy. Aby to umożliwić konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Celem opracowania jest przyszła zmiana skrajni kładki nad torami. Przebudowa kładki wraz z budową wind dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia, odwodnienia oraz schodów poprawi pieszą komunikację pomiędzy ul. Jana z Kolna oraz ul. Kolejową, a także zwiększy poczucie komfortu użytkowników korzystających z komunikacji zbiorowej organizowanej przez PKP SKM.

Projekt będzie musiał uwzględnić pozostawienie i remont konstrukcji kładki w części nad ul. Jana z Kolna, dającej możliwość wykonania w przyszłości przebudowy obiektu z ewentualnym poszerzeniem pasa drogowego.  Opracowanie projektu będzie poprzedzone oceną stanu technicznego kładki, badaniami geotechnicznymi i geologicznymi.

Przetarg na opracowanie projektu zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Prace nad opracowaniem zakończą się w I kwartale 2022 r.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.