Zapowiedź II etapu prac na Wroniej Górce

Dzielimy się dobrymi informacjami w sprawie dalszych prac rewitalizacyjnych na Wroniej Górce ! Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska uprzejmie informuje, że w ramach II etapu prac na Wroniej Górce przewidziana jest realizacja pozostałej części projektu, niezrealizowanej w ramach prac prowadzonych w 2020 r. Zakładany zakres obejmuje m.in. nowe nawierzchnie istniejących traktów leśnych, urządzenie polany rekreacyjnej, montaż elementów małej architektury, czy utworzenie ścieżki edukacyjnej. W załączeniu przesyłam projekt zagospodarowania terenu.

 Obecnie DRMG przygotowuje ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, który planujemy ogłosić w kwietniu br. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2021 r.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.