XV Sesja Rady Dzielnicy 14.01.2021

XV Sesja Rady Dzielnicy 14.01.2021

                                                                                                          Gdańsk, dnia 30 grudnia 2020

 

 

Radni Dzielnicy Aniołki

 

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 14 stycznia 2021 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XV sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze M.Teams. Przewidywany porządek obrad :

 1. Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie konieczności uspokojenia ruchu na ul. Powstańców Warszawskich.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Smoluchowskiego
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za postój pojazdów w pasie drogowym ul. Smoluchowskiego.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
 9. Dyskusja na temat rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na Aniołkach.
 10. Omówienie działania zarządu od ostatniej sesji.
 11. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.