Konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2021

Rada Dzielnicy Aniołki ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2021.

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.
Na podstawie rozpoznanych potrzeb, przygotowaliśmy wstępne założenia jak rozdysponować środki:

Lp. Przeznaczenie środków Orientacyjna kwota
1 Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobne inwestycje, m.in. zagospodarowanie przestrzeni lokalnych, uzupełnienie ławek, modernizacja i utrzymanie placów zabaw, instalacje zwiększające bezpieczeństwo pieszych w ruchu ulicznym, schody wzdłuż ogrodzenia i chodnik do placu zabaw na ul. Focha 40 360 zł
2 Edukacja, kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców oraz ochrona środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 37 400 zł
Spotkania dla seniorów (raz w miesiącu) 1 200 zł
Wyjazdy integracyjne dla seniorów (raz na kwartał) 6 000 zł
Zajęcia sportowe dla mieszkańców (raz w tygodniu) 4 000 zł
Warsztaty kreatywne dla dzieci i opiekunów (raz w miesiącu) 4 800 zł
Dofinansowanie projektów i wydarzeń pozalekcyjnych dla uczniów zrejonizowanych szkół podstawowych 2 000 zł
Święto Wielkiej Alei Lipowej 5 000 zł
Imieniny Dzielnicy Aniołki  – myśl przewodnia „O, Jujka” 2 100 zł
Gry terenowe  na orientację/parkowe 4 000 zł
Klub Rodzica – zajęcia rozwijające 5 600 zł
Konkursy dla mieszkańców 1 200 zł
Akcje edukacyjne dla mieszkańców 1 500 zł
3 Koszty administracyjne oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady, w tym koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy (hosting,domena) 700 zł

 

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 13 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):

  1. przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego TUTAJ
  2. mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
  3. podczas dyżuru konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 8 grudnia 2020 r. w godzinach 17:00-18:00,
  4. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady Dzielnicy ul. Poniatowskiego 13.

Oprócz oceny dotychczas zgłoszonych propozycji można dodać własne wnioski wypełniając Wniosek do konsultacji budżetowych. W takim przypadku prosimy o podanie orientacyjnej wyceny na podstawie http://www.gdansk.pl/cennik

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.