Postępy prac na Wroniej Górce

W ramach I etapu prac przeprowadzony zostanie remont istniejących schodów zlokalizowanych przy ul. Wroniej. Oprócz nowej nawierzchni, pojawią się poręcze, które zamontowane zostaną pośrodku biegów schodowych, odnowione będą również istniejące kamienne murki. Zmieni się także górny plac, na którym pojawią się ścieżki gliniasto żwirowe oraz mała architektura.

Wykonawca wszedł już na teren budowy. Stare, zniszczone schody zostały rozebrane. Wykonawca przygotowuje obecnie podłoże pod ułożenie warstw konstrukcyjnych.

Planowany termin zakończenia XII 2020 r.

Źródło informacji i zdjęć: http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/inwestycje-2/192-tereny-rekreacyjne/2629-zagospodarowanie-terenu-lesnego-wronia-gorka-w-gdansku-etap-i

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.