Czujniki czadu – zgłoś się po nieodpłatny montaż !

Jeśli mieszkasz w lokalu gminnym wyposażonym w:

• piece kaflowe,

• kotły grzewcze,

• trzony kuchenne,

• inne urządzenia grzewcze na paliwo stałe i gazowe z otwartym źródłem ognia,
a dotychczas nie zamontowano u Ciebie czujnika tlenku węgla, zgłoś się do Gdańskich Nieruchomości, po bezpłatny montaż czujnika w lokalu.

Wszystkie koszty dostawy i zamontowania pokrywają Gdańskie Nieruchomości.

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest bezbarwną, bezwonną śmiertelną trucizną dla organizmu człowieka . Powstaje w wyniku niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.