Działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych na ul. Powstańców Warszawskich

Mieszkańcy z trzech dzielnic (Aniołki, Siedlce, Suchanino) zgłosili poważny problem związany z zagrożeniem uczestników ruchu drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Focha do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra.

Kwestia ta jest poruszana po raz kolejny przez osoby, które były uczestnikiem bądź świadkiem niebezpiecznej sytuacji na przejściach dla pieszych na ul. Powstańców Warszawskich.

Zarząd Dzielnicy wystosował w dniu dzisiejszym pisma, w których zwraca szczególną uwagę na konieczność i zasadność zastosowania środków, które wyegzekwują od przejeżdżających kierowców zachowanie bezpiecznej prędkości na wzmiankowanym fragmencie ulicy oraz prosi o uruchomienie możliwie szybko działań w zakresie dostosowania infrastruktury drogowej, mających na celu wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.

Za podjęciem działań w tym kierunku przemawiają przede wszystkim następujące argumenty:

  1. na odcinku są zaprowadzone 3 przejścia dla pieszych bez świateł, z których żadne nie ma zamontowanych spowalniaczy,
  2. przejście dla pieszych na wysokości Cmentarza Francuskiego, pomimo utworzenia wysepki nadal nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszych,
  3. jedno z przejść prowadzi na wprost kościoła i przedszkola przy ul. Powstańców Warszawskich 52 – korzystają z niego regularnie osoby w podeszłym wieku oraz rodzice z dziećmi,
  4. przystanek autobusowy nie ma zaprowadzonej zatoki, co powoduje omijanie stojącego autobusu w niebezpieczny sposób przez innych kierowców.

Na wymienionych przejściach stale dochodzi do niebezpiecznego zachowania kierowców, wynikającego ze stosowania nadmiernej prędkości.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na nasze wcześniejsze zgłoszenie w sprawie jednego z przejść na wzmiankowanym odcinku:
GZDiZ wykona badania ruchu przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich i Focha, które będą podstawą do wprowadzenia zmierzających do uspokojenia ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.