Nowe zagospodarowanie w Parku Akademickim

Na prośbę mieszkańców zadaliśmy pytanie o prace, które rozpoczęły się w Parku Akademickim. W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące informacje:
Inwestycja w Parku Akademickim nie zakłada montażu kolejnego ogrodzenia, a jedynie przeniesienie ogrodzenia już istniejącego. Rozwiązanie to „otworzy” kolejną przestrzeń kampusu dla studentów i pracowników PG, przy zachowaniu ogólnodostępności dla okolicznych mieszkańców. Równolegle zlikwidowane zostanie dotychczasowe ogrodzenie, usytuowane centralnie wzdłuż budynku Wydziału Chemicznego, które uniemożliwia studentom, naukowcom i gościom PG korzystanie z terenów zielonych należących do uczelni.
Inwestycja pozwoli też na gruntowne zrewitalizowanie terenu, który jest obecnie zaniedbany. Omawiana część parku jest od lat niezagospodarowana, nie posiada ławek i ma niskiej jakości oświetlenie, a także – zwłaszcza w godzinach nocnych – nie jest bezpieczna dla osób postronnych. Proponowane rozwiązanie umożliwi zatem stworzenie nowej, bezpiecznej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni.
Omawiany teren, dzięki tej inwestycji, będzie więc ogólnodostępny dla studentów i innych przedstawicieli społeczności akademickiej PG, jednocześnie pozostając ogólnodostępnym dla okolicznych mieszkańców i każdego chętnego do skorzystania z nowej infrastruktury parkowej (z wyłączeniem spacerów z psami, natomiast pozostała część Parku Akademickiego nadal będzie dla nich dostępna, tak jak i ścieżka prowadząca do tej części wzdłuż nowego płotu od strony ul. Traugutta).
Do odnowionej części parku prowadzić będzie kilka osobnych wejść, które będą otwarte przez cały dzień. Bramy wejściowe będą zabezpieczane jedynie w nocy, przede wszystkim z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Wydziału Chemicznego PG i znajdujących się tam specjalistycznych laboratoriów oraz potencjalnie niebezpiecznych substancji.
Teren pozostanie zatem ogólnodostępny, a dzięki planowanym, dodatkowym inwestycjom w odnowionej części parku, zostanie też na nowo zagospodarowany: zyska małą architekturę, nowe nasadzenia zieleni, miejsca wypoczynku oraz możliwość ekspozycji prac studentów i pracowników Wydziału Architektury PG przedstawicielom okolicznej społeczności.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.