X sesja Rady Dzielnicy Aniołki 12 marca 2020

Gdańsk, dnia 03 marca 2020

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 12 marca 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady IX sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o wdrożeniu programu „Bezpieczna strefa Tempo 30 na Aniołkach”.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka w mieście Gdańsku.
  6. Omówienie stanu przygotowań do święta Wielkiej Alei.
  7. Omówienie tematu wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska i Budżetu Miasta Gdańska na 2021r.
  8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

                                                             Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.