Wycinka drzew na Wroniej Górce

Spieszymy z informacją nt. wycinki drzew na Wroniej Górce, otrzymaną od GZDiZ:

“Realizacja prac prowadzonych w drzewostanie leśnym na zapleczu ul. Kopernika i ul. Giełguda  związana była głównie z usunięciem drzew niebezpiecznych, zagrażających, obumarłych bądź nie rokujących szans na przeżycie ze szczególnym uwzględnieniem głównych ciągów spacerowych i bezpośredniego sąsiedztwa zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Działania związane z koniecznością zachowania bezpieczeństwa i utrzymania właściwego stanu sanitarnego drzewostanu jest obowiązkiem każdego właściciela lasu. Dlatego też działania te będą kontynuowane w latach następnych w zależności od potrzeb.

Ponadto wszystkie prace prowadzone w lasach komunalnych Miasta Gdańska, w tym również na Wroniej Górce, prowadzone są w oparciu o obowiązujący Plan Urządzania Lasu i uwzględniają wskazania dotyczące ochrony walorów przyrodniczo-leśnych, w tym ochrony gatunkowej zwierząt oraz retencji wodnej.”

Źródło zdjęcia: mieszkanka Aniołek.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.