PRIORYTETY STRAŻY MIEJSKIEJ DLA ANIOŁEK NA ROK 2020

W dniu 15.01.2020 r. miało miejsce spotkanie poświęcone współpracy Straży Miejskiej w Gdańsku z Radami Dzielnic. Podczas spotkania omówiono priorytety SM na rok 2020 dla poszczególnych Dzielnic oraz dyskutowano na temat usprawnienia komunikacji na linii mieszkańcy – SM.

Jesienią ubiegłego roku zwracaliśmy się do mieszkańców z prośbą o przekazanie Radzie Dzielnicy oczekiwań w sprawie działania Straży Miejskiej w roku 2020 z uwzględnieniem największych problemów występujących na Aniołkach.

Na podstawie zgłoszonych przez Zarząd Dzielnicy tematów, jako priorytety na rok 2020 dla Aniołek wyznaczono:

  1. Poprawę poziomu czystości: kontrola terenów i posesji pod kątem czystości, kontrola spalania odpadów,
  2. Poprawę ładu i porządku publicznego: podejmowanie interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Zielonego,
  3. Zwiększenie skuteczności działania w zakresie ruchu drogowego: egzekwowanie przepisów ruchu drogowego w SOP Aniołki,
  4. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych.

Dzięki zaangażowaniu naszego Radnego Kamila Lubańskiego w sprawy utrzymania porządku na Aniołkach, od stycznia tego roku w każdy trzeci wtorek miesiąca w trakcie dyżurów Radnych Dzielnicy będziemy gościć przedstawicieli Straży Miejskiej. Mieszkańcy Aniołek bezpośrednio i na bieżąco będą mogli zgłaszać dzielnicowemu kwestie problematyczne z zakresu kompetencji SM.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.