Znikają nielegalne kontenery

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął pilotażową akcję usuwania nielegalnych kontenerów, które stoją na terenach Gdańska i nie posiadają zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Na początek zostanie usuniętych 3️0 kontenerów. Zostały one wskazane we wnioskach od mieszkańców oraz Rad Dzielnic.

Nieoznaczone pojemniki na ubrania można bez trudu znaleźć na niemal każdym większym osiedlu. Problemów z nimi jest kilka. Mimo, że działalność ta kojarzona jest z charytatywną zbiórką dla osób potrzebujących to wiele z tych obiektów stanowi zwykłą działalność zarobkową. Stoją bez zgody właściciela terenu. Dodatkowo ze względu na rzadki odbiór zgromadzonych rzeczy generują nieporządek w bezpośrednim sąsiedztwie.

Radni Dzielnicy Aniołki również zgłosili takie kontenery do usunięcia.

Mieszkańcy również mogą zgłaszać takie lokalizacje bezpośrednio do Gdańskiego Centrum Kontaktu

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.