Rada Dzielnicy

Home / Rada Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy Aniołki

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy – Monika Mazurowska

Zastępca Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy – Anna Pszczolińska

Członek Zarządu – Dagmara Snarska-Gorgol

Członek Zarządu – Michał Grzelak

Rada Dzielnicy Aniołki

Przewodniczący Rady – Marek Zygmunt

Zastępca Przewodniczącego Rady – Maria Pela

Skład Rady Dzielnicy

 • Ewelina Angielska
 • Dariusz Boguta
 • Aleksandra Feldzensztajn-Bojarska
 • Michał Grzelak
 • Wojciech Hryniewski
 • Włodzimierz Jażdżyk
 • Jarosław Kontowicz
 • Monika Mazurowska
 • Maria Pela
 • Michał Podgórczyk
 • Anna Pszczolińska
 • Dagmara Snarska-Gorgol
 • Jacek Stankiewicz
 • Marek Tomaszewski
 • Marek Zygmunt

Click here to change this text