BUDŻET DZIELNICY NA 2023 ROK 74 538 ZŁ

Przeznaczenie środków Kwota wykorzystana
Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz nasadzenia roślin w Dzielnicy  Aniołki                                                                                                                  – dodatkowe koszenia trawy, w tym przy placu zabaw na Focha oraz wokół łąki kwietnej na Focha i przy wyjeździe z Dziekuć-Maleja na Dąbrowskiego
– uzupełnienie nasadzeń oraz pielenie, w tym: na łące kwietnej na Focha, przy tablicy Rady, na klombie przy Chodowieckiego oraz przy pomniku Gralatha (będziemy w 2023 obchodzili Rok Daniela Gralatha)
– uzupełnienie zasiewów na łąkach kwietnych w Parku Steffensów i na Focha
– posadzenie dwóch drzew w Parku Zielonym
– dalsze uzupełnienie krzewów i drewnianych palisad na ul. Dębinki
– oczyszczenie chodnika i przycięcie krzewów na ul. Focha nad górką saneczkową
– podlewanie klombu przy tablicy Rady i innych nowych nasadzeń latem
20 000 zł
Uzupełnienie ławek w dzielnicy Aniołki 7 ławek (3*Zwycięstwa, 2*Dębinki, 1* Kopernika/Chodowieckiego, 1* Orzeszkowej) 9 800 zł
Trampolina/y ziemne na placu zabaw przy ul. Focha 2 500 zł
Cykliczne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci I półrocze 1800
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców 4420
Święto Wielkiej Alei/Rok Daniela Gralatha – warsztaty fotograficzne z wystawą 2000
Spacery i spotkania dedykowane osobom starszym z poczęstunkiem 500
Wycieczka Aniołki w Aniołowie 1400
Paczki dla osób potrzebujacych 1500
Kastracja i sterylizacja kotów, opieka weterynaryjna 1 000 zł
Hosting i domena 796 zł