BUDŻET DZIELNICY NA 2024 ROK 72 648 ZŁ

Bieżące utrzymanie terenów zielonych (pielenie, koszenie, uzupełnienie bylin i zasiewów, sprzątanie, drobne naprawy, palikowanie) 29 500 zł
Uzupełnienie nasadzeń w Parku Gralatha ok 30 krzewów
Uzupełnienie nasadzeń wzdłuż ul. Dębinki ok 30 krzewów
Dosadzenie drzewa na ul. Traugutta 1 szt i w innych lokalizacjach wg potrzeb
Renowacja ławek w Parku Gralatha i innych wg potrzeb
Ławka przy ul. Skłodowskiej – Curie
Kastracja i sterylizacja kotów, opieka weterynaryjna 2 000 zł
Utrzymanie strony Interentowej Rady Dzielnicy 800 zł
Cykliczne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci I półrocze 1 440 zł
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców nordic-walking 2 000 zł
Gra Miejska w ramach Święta Wielkiej Alei 1 300 zł
Prelekcja literacko-przyrodnicza w ramach obchodów Święta Wielkiej Alei 900 zł
Spacer dendrologiczny w ramach obchodów Święta Wielkiej Alei 800 zł
Warsztaty filcowanie i dzierganie oraz happening w ramach obchodów Święta Wielkiej Alei 2 000 zł
Warsztaty fotograficzne Święto Wielkiej Alei 2 000 zł
Dzień Dziecka 3 000 zł
Dzień Dziecka – teatrzyk 650 zł
Dmuchaniec Imieniny Dzielnicy 1 353 zł
Zajęcia teatralno-literackie dla uczestników Imienin Dzielnicy 1 450 zł
Spacery i spotkania dedykowane osobom starszym z poczęstunkiem 1 000 zł
Wycieczka Malownicze Kaszuby 2 472 zł
Paczki dla osób potrzebujacych 2 500 zł
Sprzątanie Świata 200 zł