BUDŻET DZIELNICY NA 2022 ROK     76 140 zł
Tytuł Wnioskowana wysokość dofinansowania zadania
Kastracja i sterylizacja kotów 850,00 zł
Warsztaty dla dzieci cz. I 2 000,00 zł
Zajęcia sportowe dla mieszkańców (nordic walking) 4 000,00 zł
Klomb przy Oddziale Onkologii Dziecięcej na ul. Dębinki 7 2 500,00 zł
Ławki w różnych miejscach dzielnicy 3 900,00 zł
Zielone Aniołki 4 000,00 zł
Zakup repelentów do odstraszania dzików z kwietników 500,00 zł
Wycieczka Śladami Kopernika 1 700,00 zł
Dzielnicowa Impreza na Orientację HARPUŚ – Rusz z mapą po przygodę! 2 000,00 zł
Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy (hosting,domena) 643,00 zł
Dzień Ziemi na Aniołkach 350,00 zł
Spotkania integracyjne dla seniorów 500,00 zł
AKCJA EDUKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW – DZIEŃ ZIEMI NA ANIOŁKACH 925,00 zł
Kino sąsiedzkie na Aniołkach 2 000,00 zł
Świąteczne paczki dla potrzebujących 1 000,00 zł
Święto Wielkiej Alei 2022 5 000,00 zł
Wycieczka Kaszuby Północne 2 100,00 zł
Razem
33 968,00 zł