Anna Golędzinowska

Przewodnicząca Zarządu

Architekt-urbanista. Swój doktorat poświęciła kształtowaniu przestrzeni publicznych po transformacji 1989 roku. Na co dzień pełni funkcję Głównego Projektanta w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego. Ponadto wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz na Politechnice Gdańskiej.

Socials