Spacer miejski: Jak Gdańsk przystosowuje się do zmian klimatu?

Spacer miejski: Jak Gdańsk przystosowuje się do zmian klimatu?

W maju organizowaliśmy wśród mieszkańców konsultacje nt. dostosowania Aniołków do zmian klimatu. Ich efektem było spotkanie z Dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta, podczas którego omawiano realne możliwości dostosowania naszej dzielnicy do deszczy nawalnych, suszy i zanieczyszczenia powietrza.
Mieszkańców zainteresowanych tematem zapraszamy do udziału w spacerze miejskim, w trakcie którego będzie okazja, aby porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku o tym, jak Gdańsk przystosowuje się do zmian klimatu (w kontekście zieleni w mieście).
Data: czwartek, 16 lipca
Godzina: 17:00 – 18:30
Start spaceru: Park Oliwski (brama główna)
Link do wydarzenia na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/604704257114741/
Ważne informacje: zachęcamy do udziału w spacerze w wygodnych butach. Trasa spaceru jest odpowiednia dla rodzin z dziećmi (przy czym nie dla maluszków w wózkach). Trasa spaceru prowadzi po terenach zielonych, które mogą stanowić przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Spacer będzie przebiegać po terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego “Dwory Oliwskie” w Gdańsku Oliwie, którego większość znajduje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pracownicy Wydziału Środowiska, którzy poprowadzą spacer, tak wyznaczyli jego trasę, aby pokazać walory przyrodnicze tego terenu i opowiedzieć, jak zmiany klimatu moga na niego wpłynąć. Porozmawiamy również o tym, jakie rozwiązania mające na celu ochronę tego terenu przed degradacją są wpisane do Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Gdańska.
Liczymy na Wasze liczne, trudne pytania. Potraktujcie ten spacer jako okazję, aby porozmawiać z przedstawicielami Miasta Gdańska o tworzeniu nowych terenów zielonych, dbaniu o te istniejące, nasadzeniach, wycince drzew i innych zielonych tematach.
Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.