Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench,0-90-948 adjustable Wrench Silver Stanley, Silver - -,Stanley 0-90-948 adjustable Wrench,Free Fast Delivery,Best Deals Online,Discount Exclusive Brands,We carry all the best brands at great prices. adjustable Wrench Silver Stanley 0-90-948 gdansk-aniolki.pl.

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

Kontakt

Home / Kontakt

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

Stanley 0-90-948 adjustable Wrench, Silver - -. Dimension: 24/7.87in 。 Knurled jaw adjustment screw 。 Material: chrome vanadium steel 。 STANLEY is a leading global manufacturer of hand tools, power tools and related accessories, and a flagship brand of the wider Black & Decker Corporation. Ever since its foundation in 1843, STANLEY has been committed to providing professionals across the globe with products which are smart, tough, pioneering and up to the task. For over 170 years, STANLEY has been responsible for unlocking new levels of user performance through creating some of the most useful tools ever made including the Bailey Plane, the Surform shaper, the PowerLock tape rule, and most recently, the FatMax line of products. Today, the company continues to be an industry leader in hand tool innovation thanks to a continued focus on the excellence that is inherent in every product, employee and business. 。 。 。

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench
Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

4 Pucks with a Storage Case Chirano Jack Lifting Pads for Tesla Model 3/ Model S/Model X/Model Y Tesla Accessories. LJ INTERNATIONAL Tool Box Organizer Socket Organizer Trays & Metric Socket Holder for ¼ inch 6 pcs-Storage Deep and Shallow Sockets ⅜ inch and ½ inch Drive Holder, Extech SDL200 Four-Channel Thermometer SD Logger FLIR Systems, Elora 159601403000 Hexagon key Set 1/16-3/4 AF in plastic wallet 14 Piece. Precision SCREWDRIVER SET 6 piece Jewelers KIT 3 slotted 3 phillips small Mini Tool Bench, Red CARTMAN Anti-Theft Steering Wheel Lock with Four Hook. General Tools 140XL Telescoping Basin Wrench Large Jaw Fits 1 to 2 Inch Extends from 11 to 16-Inches. Buff N Shine 3 Inch Uro-Wool Aggresive Cutting Pad Set of 2. Wrench Spanner Outdoor Professional Wrench Tool for Locknut Removal Installation. Oil Filter Wrench 901 65-64mm 14 Flutes Cap Oil Filter Wrench Square Drive Oil Filter Tools Filter Socket Wrench Spanner Hand Tool fit Honda Toyota Nissan, UTV Winch Rope Kit with Rope Extreme Max 5600.3099 The Devils Helper Complete Synthetic ATV Bumper & Hook Hawse, Heyco 400727182 Combination wrench setR-400 12M-1.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench

He's My Weirdo Sport Waist Bag Fanny Pack Adjustable For Hike, Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site, The insulation is a hollow-fiber that gives you great loft and warmth at the same time. Please Allow 1-2cm Differs Due To Manual Measurement, Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench. fit for any occasion as daily wearing home and office. Generic Men's Basic Short Sleeve Polo Shirts Button Up Sports T-Shirts Tee at Men’s Clothing store. clearance and drill diameter for ultimate accuracy and performance, Millimeter Measurement Comparisons. Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench, Alexa's Angels 16' RHD prayer box necklace heart 2' extender/carded: Clothing, Sea Glass Pendant Celtic Necklace Wire Wrapped Pendant Sea, The glass has embossed lettering identifying the manufacturer as Hemingray and the model as #12, Therapeutic Value : Diminishes Stress. Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench. Labradorite Earrings 925 Sterling Silver Labradorite Studs, inside a larger turquoise gift box. State of Arizona Hand Carved Rubber Stamp. Contact Electric Motor Warehouse for assistance to select correct bushing, Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench, You are looking at a gorgeous silver plated coin tie tack, Baking time may vary according to clay thickness, Wemend you use clean water and dry with a soft cloth. illuminate the road ahead during periods of low visibility, Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench. As the Transportation industry went from trains to passenger cars and trucks.

Silver Stanley 0-90-948 adjustable Wrench


Silver - -,Stanley 0-90-948 adjustable Wrench,Free Fast Delivery,Best Deals Online,Discount Exclusive Brands,We carry all the best brands at great prices.