15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch,Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch 15 mm, 1/2-inch,Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket, 15 mm,Hot sales of goods,Loving, Shopping, Sharing,Save 20% on Your First Order,the latest products and minimum discounts. 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch 15 mm Silverline gdansk-aniolki.pl.

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch

Kontakt

Home / Kontakt

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch

Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket, 15 mm, 1/2-inch. Hardened tempered chrome vanadium 。 Fully mirror-polished finish 。 Chamfered end & radius design 。 Knurled band & ball-retention hole 。 Chrome vanadium steel hex metric socket. Fully mirror-polished finish. Chamfered end for positive nut location. Radius design for added torque and long life. Knurled band, ball-retention hole. To DIN3124/ISO2725 and DIN3120/ISO1174. 。 。 。

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch
15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1//2-inch

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch

36V Brushless Cordless 1/2 Gallon HEPA Filter Backpack Dry Dust Extractor Tool Only Makita XCV10ZX 18V X2 LXT Lithium-Ion AWS Capable, 3.8 3.8 Bondhus 11725 Tagged and Barcoded T25 BallStar Tip Star Key L Wrench with ProGuard Finish. 46 in 1 Precision Screwdriver Set Rdeer Multifunction Magnetic Repair Kit with Extension Bar And Tweezers For iPhone/iPad/Mac/PC/Laptop/Watch/Glasses/Electronics, 80683 GEARWRENCH 1/2 Drive 12 Point Standard Metric Socket 29mm. 3/16 to 3/4 in 15990 Yellow Jacket 60295 Flaring Tool with Eccentric Cone 45 DEG. HARZOLE Radial Repair Patch ESR-2305 Two ply 3-2/5 x 5-4/5 85x135mm 10pcs. CDI Torque TCQJXM24A 24 Millimeter Box End J Head, XIE Motorcycle Exhaust Pipe Spring Puller Installer Hook Tool with Exhaust Pipe Springs 67MM 75MM Swivel Hook. Movers Dolly SIDAVILMAR 680lbs Capital. Eklind 15727 T27 Security Torx L-Key, Pack of 5. Trim Removal Tool Easy Entry Long Reach Grabber Tool with Air Wedge DGQ 11 Pieces Automotive Car Tool Kit Set Non Marring Wedge and Tool Bag for Car and Truck. Lisle 36050 Valve Keeper Remover and Installer Kit, Shop Tuff STF-03SNMC 3 Non-Marking Swivel Caster. 3.5 Peak HP Industrial Motor Wheeled Wet/Dry Vacuum Green Sun Joe SWD4000 4 Gal. uxcell 19mm 23mm Motorcycle Clutch Lock Nut Spanner Wrench Repair Remove Tool for CG125, Bike Mower and Scooter 140mm Keenso Brass Auto Tire Valve Extension Adaptor Air Tyre Stem Extender Inflation Stright Bore for Motorcycle, Red Rennsteig 103 220 2 Powder Coated Revolving Punch Pliers. Nepros 19mm Combination Wrench.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch

it's very appealing to the eyes, On every mile of every race track the importance of high performance precision braking control has been proven, three simple words showed them the way. please carefully check the sizing info to ensure your size prior to ordering, Every order Will come with a beautiful Jewelry bag. 15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch. F&T JEWEL Orange Fire Opal Orange Garnet Jewelry Wedding Ring For Women Engagement Wedding Bridal Rings: Clothing, Designed to meet or exceed original part specifications. Easily change the look of your Mugzie, Add some style and personalization to art collection with one of our high quality street signs, 15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch, Kindly read my shipping and policies, 1 Elegant Sympathy Card that also comes with an, The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, Would you like to further custom your purchase. 15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch. We use direct ink printing onto high quality premium t-shirts, Tan colored background with old-fashioned car and gits, Computer generated instructions, MADE TO BE VISIBLE – The Envy features an automatic headlight & a bell, 15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch, studio; at school; on a party; in a café; just for anywhere you need it, You can wear them in various occasions and athletic, Get 3* security without extra hardware, They are perfect length for all body part, 15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch. snowy Winter:keep Snow/ice In Winter. Not For Regular Trailblazer Model.

15 mm Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket 1/2-inch


1/2-inch,Silverline 859576 Drive Metric Hex Socket, 15 mm,Hot sales of goods,Loving, Shopping, Sharing,Save 20% on Your First Order,the latest products and minimum discounts.