ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5,for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5 ECCPP Replacement,75 to 5x4,75 70,5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1,5: Wheel Adapters & Spacers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy ECCPP Replacement for 2PCS 2" 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4,free delivery worldwide,satisfaction guaranteed,Here are your favorite items,provide you with high quality goods. 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5 ECCPP Replacement for gdansk-aniolki.pl.

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

Kontakt

Home / Kontakt

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

ECCPP Replacement for 2PCS 2' 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5. Buy ECCPP Replacement for 2PCS 2" 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5: Wheel Adapters & Spacers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 【5 lug Wheel Spacer FITMENT】Fits for 79-1985 Buick Riviera/ 03-2009 Cadillac XLR/ 84-2001 Chevrolet Corvette/ 90-2005 GMC Jimmy/ 80-1985 Pontiac Phoenix, etc. Please check Product Description to match more vehicles. 。 【2 Inch Wheel Adapters PARAMETER】Thickenss:2" or 50mm; Vehicle Bolt Pattern:5x4.75 or 5x120.65mm; Wheel Bolt Pattern:5x4.75 or 5x120.65mm; Thread Pinch:12x1.5; Inner Diameter:70.5mm 。 【ADVANTAGE】Designed to move the wheels further out from the hub, giving your vehicle a more aggressive stance and allows for better handling characteristics. They also increase tire clearance, fix brake caliper clearance issues, allow installation of lift/lowering kits and wider, larger, or high traction tires. 。 【SAFETY】Made from the best true T 6 billet aluminum, with heat treated and hardened 10.9 grade bolts pre-installed. The anodized surface provides additional resistance to corrosion. Exceptionally sturdy and lightweight compared to steel spacer. 。 【SERVICE】Contact our friendly, helpful, and knowledgeable customer service representatives if you have any questions, we will be glad to address any questions or concerns promptly. 。

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5
ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

Verde Wheels V36 Protocol Gloss Black/Machined Face Wheel with Painted 18 x 7.5 inches /5 x 4 inches, 40 mm Offset. Gloss Black Finish, Pack of 4 Pilot Automotive WH550-16GB-B Performance E Series 16 Wheel Cover. Topline C1709BLX34 Lug Nut. Universal TPMS Tire Pressure Monitoring System Tire Valve Stems Anti-Explosion Snap in Tire Valve Stems Rubber and Metal 1 Pack. Online Automotive OLAWBK8051 Front Wheel Bearing. OxGord WCKT-1017-15-SL Wheel Cover/Hub Cap Silver/Lacquer 15 15. Red Sport Wheels 88 DRSW88P2295 LG0909-97 RSW88P2295 Black Wheel Inserts 22 Inch Set of 9, Atonix Clear Bling Crystal Rhinestone Gunmetal Plating Aluminum Alloy Tire Stem Valve Cap. Hostile Wheels 5 Lug Chrome Wheel Center Cap HC-5002. Prime Line 72-3208 Tube. 12mm x 1.50 Thread Size Gorilla Automotive 73137SMB Short Mag Lug Nuts. Timken 417485 Seal, TireChain.com Compatible with Dodge Ram 2500 ST 4x4 Crew Cab 2010 LT245/70R17 Load Range E Tire Chains.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5

Suitable For A Variety Of Scenes. Official clothing from Zarlivia. Aluminum inserts are only found on the high quality shift knobs as they do not rust like standard metal inserts, There's no need to fear the darkness, Basic Series: Idea for newcomers and athletes who want cheap price. ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5. Glitter Ballet Slippers: Clothing, 100% Polyester Fiber (polyester), 000 Hours  life time reduces the hassle of replacing bulbs so often, We also delivered a set of tools for your convenience. Buy YOYOMA Snowflake Brooch Pins for Women. ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5. Stones exhibit a type of orderly perfection which helps to bring healing light and loving encouragement to all beings, All the colors in our color chart are available; please specify your color choices during checkout, this could lengthen the revision and production process, LARGE box canvas print on a 30mm deep precision engineered frame with a centre tensioner/stretcher bar to ensure that your canvas does not require framing and is ready to hang. we're now offering custom grillz with real 14k gold plating over sterling silver that has that gold look without the heavy price tag of solid gold. ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5. MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS CRYSTAL. It has the look of Dorothy Thorpe with its sterling silver band. You can purchase with or without an adjustable black belt, within the "Message to Seller" section, Most intake systems use mandrel-bent aluminum intake tubes. ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5. faster rides; but bibs can also be a challenge when nature calls. Create your Own Cardboard Menorah. Package includes: 1 x Children's Roman Boy Costume. Bosch does business all over the world and is active in the most wide-ranging sectors. Both Outdoors and indoors are OK. ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5. laying out the effect posted up like blocks of stones, low maintenance and light weight folding table easy to transport and to store away.

ECCPP Replacement for 2PCS 2 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4.75 to 5x4.75 70.5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1.5


75 to 5x4,75 70,5mm for Ch-ev-y for Cadillac for Pontiac for GMC for Buick Series with Lip M12x1,5: Wheel Adapters & Spacers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy ECCPP Replacement for 2PCS 2" 5 Lug Hubcentric Wheel Spacers 5x4,free delivery worldwide,satisfaction guaranteed,Here are your favorite items,provide you with high quality goods.