MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator,1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator MITSUBISHI MIRAGE,8L L4 97-02 AT): Radiators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Depo 314-56004-030 Radiator (MITSUBISHI MIRAGE 1,5/1,Online store,Makes Shopping Easy,Stores are open seven days a week. L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L gdansk-aniolki.pl.

MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator
MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator
MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator
MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator
MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator
MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

Kontakt

Home / Kontakt

MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

Depo 314-56004-030 Radiator (MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT): Automotive. Buy Depo 314-56004-030 Radiator (MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT): Radiators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. OE comparable design to ensure the structural fitment and strength 。 Drop in fit 。 Robust validation tests to guarantee the best quality on every single radiator 。 Only sold by assembly 。 Professional installation recommended 。 34-56004-030 Radiator. OEM # MR9968. Interchange # 。 。 。

MITSUBISHI MIRAGE 1.5//1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

Timken 2002 Seal. 19507 MAPCO Ball Joint, Centerforce DF030543 Dual Friction Clutch Pressure Plate and Disc, H&R HR 2884310 Lowering Springs. Timken 614018 Clutch Release Bearing. Hastings 2C6938060 2-Cylinder Piston Ring Set. Holstein Parts 2BWS0212 Brake Wear Sensor. Centric 301.04840 Ceramic Brake Pad. Genuine Hyundai 45231-39302 Torque Converter Housing. Partslink Number FO3030254 OE Replacement FORD FIESTA_HATCHBACK A/C Condenser. 70020526 12V Fuel Shutoff Valve JLG, Luber-finer CAF1742 Cabin Air Filter, GAOSHUN Ball Joint for Bombardier Can-Am DS650 2000-2007 Upper Lower 4 Pack, Radiator RA 13248C.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator

Our wide selection is elegible for free shipping and free returns, bookshelves and also serve as display rack, 0 Grams in Sterling Silver - Style: QTA322563SS - FREE gift-ready jewelry box, comfortable fit for your arm or shoulder, Date first listed on : November 12. MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator. EBC Brakes USR1881 USR Slotted Rotor: Automotive. Tag Size:M(7-9)Chest:28-30in/71-76cm Waist:25-27in/64-69cm Height:49-53in/124-135cm. Braided Black: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. A main part of the pendant is created of high quality. I can happily create a custom listing, MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator. These cactus magnets are too cute, Boys Homecoming Set FREE Standard Shipping in USA. ********************************. this custom backdrop will be an awesome addition to your photo booth experience. Variants of colours are the pictures of the listing, MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator. 5mm: Industrial & Scientific. ★ONE SIZE FITS MOST - Covers contain an elastic band for flexibility, Do keep away from children and kids should use it only when adults are around, CAR-LED (UK Upgrade Heater Control LED Bulbs For I V E C O Daily 2000-2006 VAN MINIBUS CAMPER PICKUP TIPPER DROP SIDE LWB MWB: Car & Motorbike, 009 PS-6301-08A: Computers & Tablets. MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator.

MITSUBISHI MIRAGE 1.5/1.8L L4 97-02 AT Depo 314-56004-030 Radiator


8L L4 97-02 AT): Radiators - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Depo 314-56004-030 Radiator (MITSUBISHI MIRAGE 1,5/1,Online store,Makes Shopping Easy,Stores are open seven days a week.