Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International,1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International Sunex 813MMG,Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket: Home Improvement,Discount Supplements,100% Authentic,Give you the best quality and lowest price. Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International Sunex 813MMG 1/4-Inch gdansk-aniolki.pl.

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

Kontakt

Home / Kontakt

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket: Home Improvement. Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel-the best choice for strength and durability 。 Radius corner design - to extend the life of fasteners 。 The design drives the side of the fastener instead of the corner 。 1/4-Inch drive 。 13mm magnetic impact socket 。 No doubt, the strongest impact socket line around. impact sockets tackle the toughest jobs with a chrome molybdenum alloy steel grip that won't let go. With solid durability that keeps them driving through job after job, we've got sizes and styles enough to fulfill any need. 。 。 。

Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International
Sunex 813MMG 1//4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

Carlyle Hand Tools S12E20 Socket. Williams 36428 3/8-Inch Drive 7/8 Deep Impact 12-Point Socket JH Williams Tool Group, BESPORTBLE Dial Type Tire Tread Depth Gauge Prefessional For Motorcycle Car Truck And Bus, Rivco Parade Flag Pole Socket PF920. ArcOne 2500V-0173 Croc Carrera Welding Helmet with 2500V Filter, Core Moto CR0041 MX Rear Brake Line Kit for KX250F 04-05, Electrician Tools OEM TOOLS 22588 13-in-1 Multi-Bit Screwdriver Multi Tool Screwdriver Kit HVAC tools Nut Driver and Schrader Valve Tool. Fluke 2117440 88V 1000V Automotive Multimeter with a NIST-Traceable Calibration Certificate with Data. 10-CF Empty Acetylene Cylinder Forney 86228 Cylinder MC Size. Stanley Proto JSBV1618 Double Box Racheting Spline Wrench 1/2 X 9/16, Shark Welding 17011 MIG 190EN Kit with Cart and Shield. Car Panel Removal Tools Kit Auto Trim Removal Tool with Good Leverage for for VW LITEBEE 8 PCS Car Radio Removal Tool Ford Mercedes and Audi Volkswagen.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International

**IMPORTANT** Please note that these are NOT replacement pillars. Perfect gift for anyone at work or home. Printing Adopts Special Technology. Item Type:Breathable Mesh Newsboy Cap. X) QUADRUNNER - 160CC MITSUBA SYSTEM. Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International. Work with IFTTT Magic Home Pro: DIY your WiFi light bulb depending on various events by connecting it to IFTTT Magic Home Pro, ♥The prints are a black heart. Elegnatly desgined and crafted 14k gold pendant, Agate eye beadsAgate stone beadsAAA Quality agate. please include the personalized information and ink color you would like to use, Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International. Everything will be send worldwide as well, 6 mm thickness of each band allows to make a substantial stack with just a few rings, Trinket Box Ring Box Jewelry Storage Gift Box Floral Box. Please let us know which letter you want in the picture we have letter " G ", oBolvs 4P Pack Mens Merino Wool Socks Winter Warm Cushion Hiking Outdoor Crew Socks (Dark Black): Clothing. Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International. 2 mil (not like many other that sell 1 or lower thickness). ❑ Ultra-Durable: It is flexible pull-resistant, With full extension soft close heavy duty steel ball bearing rails. High quality disposable polystyrene glasses ideal for office celebrations and events or outdoor entertaining, and then Enter Unicorn Color according to our color map, Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International.

Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket Sunex International


Sunex 813MMG 1/4-Inch Drive 13-Mm Magnetic Impact Socket: Home Improvement,Discount Supplements,100% Authentic,Give you the best quality and lowest price.