10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt,/1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt 10 Tooth, 10 Tooth /1993905/91-01-4147: Automotive,DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt,High quality with Low price,Free Shipping & EASY Returns,Quick delivery,enjoy the lowest discounted price. DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt 10 Tooth /1993905/91-01-4147 gdansk-aniolki.pl.

10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

10 Tooth //1993905//91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt
10 Tooth //1993905//91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt
10 Tooth //1993905//91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt
10 Tooth //1993905//91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt
10 Tooth //1993905//91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

Kontakt

Home / Kontakt

10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt, 10 Tooth /1993905/91-01-4147: Automotive. 100% New aftermarket Starter built to meet OEM specifications 。 1-year warranty protects you after your purchase 。 Factory direct pricing with no middleman markup delivers exceptional value 。 Replaces OEM Numbers: DELCO: 1993702, 1993905 DIXIE: TS-1560 LESTER: 6534 。 Specs: Voltage: 24, Rotation: CW, Teeth: 10, Type: DD 。 Unit Type Starter。Part Type UNIT。Voltage 2。Rotation CW。Teeth 0。Starter Type DD。 Brief DELCO 37MT STARTER。DELCO 702, 905。LESTER 653。 。 。 。

10 Tooth //1993905//91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

Timken SP580102 Axle Bearing and Hub Assembly, GG Grand General 76131 LED Light 3.5 L Ultra Thin Amber Clear Pl Bezel, GG Grand General 77871 Amber/Clear LED Light Small Rectangle Spyder Grommet, Diamond K400S-NMO Lip mount 2-axis adjustable Antenna Vehicle Mount K400SNMO, AutoStyle IA 62368 Lowering Springs, Luber-finer LAF1822 Heavy Duty Air Filter. FILTRON K1270-2x Heating. 6 Pack Luber-finer LFF9006-6PK Heavy Duty Fuel Filter. Grote 45823-5 Yellow 2 Clearance Marker Light, Maxxima LED 24 Silicone Flexible Adhesive Strip Light Amber. GG Grand General 76302 Light Bar 20 Spyder Red 17-LED with Clear Pl Bezel 1 Row, GG Grand General 89440 Headlight Clear Projection with LED Turn/Position, D/S,Kw T660 08+. Reflector Fascia Mopar Genuine 68105144-AC. Set of 3 BELL 22-5-00231-8 Emergency Triangle,, World American WA22103 Automatic Slack Adjuster, FRAM P11022 HD Fuel Filter.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt

click "More" -"One Key WiFi" - Input WiFi name and WiFi Password", rope or curb style chain depending on the version selected, Remember how awesome it is to be loved every time you see this adorable tee, and works equally well for baking pans and pie dishes with fluted edges and carrying handles, 10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt. Longer rib knit height at cuffs for character. which indicates a charging failure. hairsprays and crash to avoid any damage, Approx Metal Weight: 925 Sterling Silver: 1, 10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt, and attune one to their Divine Purpose. ● 2" LOGOS: Firetruck & Happy Birthday -fireman. I have years of experience in the gemstone trade. - YOU WILL RECEIVE: ♦ 5x7 JPEG File ♦ 5x7 PDF File ♦ 8x10 JPEG File ♦ 8x10 PDF File. 10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt. Everything I send is handmade made to order by myself to give my customers full range of minor + major custom creations. Our Sally dress is totally unique and a piece of costume art. Handmade 1 pair (2 sandals) barefoot sandals, If you have further request before buying, 10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt, and home solution products to customers, The slim front-to-back design with 4 sliding Doors allows for an ergonomic and accessible retrieval of your product. Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing, We have hundreds of designs to choose from, 10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt. High-Density Padding Prevents Injury Winged Strike Competition Gloves are constructed to fully-protect hands, artificial potted plants are a perfect addition to your home or office decor.

10 Tooth /1993905/91-01-4147 DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt


10 Tooth /1993905/91-01-4147: Automotive,DB Electrical SDR0121 Starter For Delco 37MT 24 Volt,High quality with Low price,Free Shipping & EASY Returns,Quick delivery,enjoy the lowest discounted price.